LIONS etik
 
 
 • Fullgör ditt arbete med omsorg
 • Handla på ett sådant sätt som skapar tillit och förtroende
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
 • Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig
 • Gör vänskapen till ett mål, inte till ett medel
 • Fullgör lojalt dina medborgerliga plikter
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd
 • Var försiktig i din kritik och frikostig med ditt beröm
 • Bygg upp istället för att riva ned
 
 
LIONS syften är att . . .
 
 
 • skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 • befrämja god samhällsanda
 • genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
 • förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 • vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitiska eller religiösa särintressen
 • uppmuntra duglighet och ansvarskänsla
 
  Sidan skapad 2014-01-19