Det här är LIONS
 
 
Lions Clubs International är en av världens största hjälporga-nisationer med 1,4 milj medlemmar i 199 länder och bestående av 46.000 klubbar.

I Sverige är Lions indelade i olika distrikt (10 st). Vårt distrikt heter 101-N och innehåller
43 klubbar i Jämtland-Härjedalen, Medelpad och Ångermanland och vi är drygt 1.000 medlemmar.

Lions uppgift är

"att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan".


DET FINNS INGA GRÄNSER FÖR LIONS

Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälp-insatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige. För vår del gäller det cancerforskningsfonden vid Umeå Universitet. Dit går stora delar av vår klubbs insamlade medel.

Vi stödjer barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa . .

Lionsmedlemmar i Sverige samlar in omkring 30 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions är numera också medlem i Världens Barn och detta kommer att synas på gator och torg under hösten.